Girl with the Pearl Earring
  |  60 × 70 cm, 18 × 24 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

KOI 2019 - 1
  |  150 × 180 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

Nude from the back
  |  100 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

KOI 2019 - 2
  |  70 × 100 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

KOI 2019 - 3
  |  60 × 60 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

Salvator Mundi
  |  70 × 100 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

Just a little, Ok
!  |  40 × 40 cm,  40 × 40 cm  |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

A dialog with the nature
  |  40 × 50 cm,  40 × 50 cm  |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

Orbit to the sea
  |  80 × 80 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 
 
 

Mondrian in vibration
  |  80 × 80 cm   |   oil on canvas   |   2019
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum

   ZHENYA LI